„Wprost”: imigranci – męczennicy czy najeźdźcy„Wprost”: imigranci – męczennicy czy najeźdźcy

Największy od II wojny światowej kryzys związany z masowymi migracjami w Europie stał się faktem. Napór widać na tylu odcinkach, że poszukiwanie oddzielnych rozwiązań dla Grecji, Włoch, Malty czy Węg...

„Do Rzeczy”: pakt przeciw Polsce„Do Rzeczy”: pakt przeciw Polsce

Oburzamy się na Brytyjczyków i Francuzów, że nas zdradzili. Problem w tym, że działali we własnym interesie narodowym. Możemy załamywać ręce i twierdzić, że zostaliśmy perfidnie oszukani i porzuceni ...